©2014-2021, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Điện Biên Phủ, Tân Phong, Tp. Lai Châu, Lai Châu Lịch công tác